HIP studie

In Nederland worden zwangere vrouwen gescreend op antistoffen tegen rode bloedcellen. Deze antistoffen kunnen leiden tot bloedarmoede of geelzucht bij de baby. Er kunnen ook antistoffen tegen bloedplaatjes aanwezig zijn in het bloed van de zwangere vrouw. Deze antistoffen kunnen leiden tot bloedingsproblemen bij de baby. Er loopt momenteel een onderzoek bij vrouwen die Rhesus D of C negatief zijn.

Zie voor meer informatie het kopje ‘interessant voor jou’ > wetenschappelijk onderzoek