Bevalcentrum Apeldoorn

Wanneer je geen medische indicatie hebt, begeleiden wij jou bevalling thuis of in het geboortecentrum Apeldoorn. Het geboortecentrum zal nog enkele weken bestaan. Er vindt momenteel een verbouwing plaats op de verloskamers in het ziekenhuis. Binnenkort kunnen wij gebruik maken van de (luxe) kamers die hier worden gerealiseerd. Tot die tijd blijft het geboortecentrum in gebruik. Omdat het geboortecentrum ermee gaat stoppen zullen er geen rondleidingen meer zijn vanaf november. De informatie avond over de bevalling blijft wel gewoon bestaan.

Voorlichtingsavond bevalling

Elke tweede dinsdagavond van de maand wordt er een voorlichtingsavond over de bevalling gegeven in het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn.  Tijdstip is 19.30 uur, locatie auditorium (boven de hoofdingang). Je hoeft je niet aan te melden voor deze avond en er zijn geen kosten aan verbonden.