De nacontrole

De nacontrole vindt plaats tijdens het spreekuur zes weken na de bevalling. Het is goed om je dan nog eens te zien. We kunnen dan nog eens terugkijken op de bevalling, de zorg die je van ons gekregen hebt evalueren en je advies geven voor een eventuele volgende zwangerschap. Daarnaast vinden we het natuurlijk leuk om te zien hoe je zoon of dochter gegroeid is en van jou te horen hoe de eerste zes weken zijn verlopen.