Wetenschappelijk onderzoek

Omdat er steeds nieuwe inzichten komen in het verloskundig handelen n.a.v. wetenschappelijke onderzoeken, vinden wij het belangrijk om hieraan een bijdrage te leveren. Op deze manier kan de zorg voor onze zwangere steeds worden verbeterd en kunnen wij zonodig onze zorg aanpassen. Maar dit kunnen wij niet alleen, hiervoor hebben wij jou als zwangere voor nodig!

HIP studie

In Nederland worden zwangere vrouwen gescreend op antistoffen tegen rode bloedcellen. Deze antistoffen kunnen leiden tot bloedarmoede of geelzucht bij de baby. Er kunnen ook antistoffen tegen bloedplaatjes aanwezig zijn in het bloed van de zwangere vrouw. Deze antistoffen kunnen leiden tot bloedingsproblemen bij de baby.

In het begin van uw zwangerschap is uw bloed onderzocht op bloedgroepen van rode bloedcellen. Toen is gezien dat u Rhesus D of Rhesus c negatief bent. In week 27 van uw zwangerschap wordt daarom bij u weer een bloedonderzoek gedaan. Van alle zwangere vrouwen worden deze buisjes bloed naar Sanquin in Amsterdam gestuurd. Met een (overgebleven) deel van dit bloed willen wij graag een extra test doen voor de HIP-studie. Hiervoor vragen wij uw toestemming.

Wat vragen wij van u?

Deelname is helemaal vrijwillig. Wel of niet deelnemen heeft geen gevolgen voor de zorg en begeleiding tijdens uw zwangerschap. U hoeft voor deelname niets extra’s te doen. Er hoeft geen extra bloed geprikt te worden en er zal geen contact met u opgenomen worden. U en uw kind zullen dus niets merken van deelname aan deze studie.

Belangrijk is dat deelname voor u persoonlijk en voor uw zwangerschap nu geen verschil maakt. Uw deelname draagt bij aan kennis over dit ziektebeeld en verbetering van de zorg tijdens zwangerschappen in Nederland in de toekomst.

Wat gebeurt er precies?

Als u toestemming geeft voor deelname wordt er in het opgestuurde bloed een extra test gedaan. Met deze test bepalen wij de bloedgroep van uw bloedplaatjes. Deze bloedgroep heet HPA-1a. Als u deze bloedgroep niet heeft bent u HPA-1a negatief (dit geldt voor 1 op de 50 vrouwen).

Als u HPA-1a negatief bent bewaren we uw bloed. Dit doen we ook bij een klein aantal vrouwen die de HPA- 1a bloedgroep wel hebben, zij zijn de ‘controlegroep’. Ver na uw uitgerekende datum onderzoeken wij dit bewaarde bloed opnieuw om te kijken of er antistoffen tegen bloedplaatjes in zitten. Ook bellen we dan uw verloskundige of arts. We stellen dan een paar vragen over de gezondheid van u en uw baby rondom de bevalling.

Alle uitslagen en gegevens worden anoniem opgeslagen in een database en vertrouwelijk behandeld. De uitslagen zullen niet aan u of uw verloskundig hulpverlener teruggekoppeld worden. Ook kunnen zij niet worden opgevraagd.